More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

"หมอทศพร" ขอสหรัฐอเมริกา ช่วยสนับสนุนวัคซีนให้คนไทย เหตุ รบ.ไทย ไร้ประสิทธิภาพ-ไร้ความชัดเจน บริหารสถานการณ์โควิดล้มเหลว

44 views · May 28th

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

"หมอทศพร" ขอสหรัฐอเมริกา ช่วยสนับสนุนวัคซีนให้คนไทย เหตุ รบ.ไทย ไร้ประสิทธิภาพ-ไร้ความชัดเจน บริหารสถานการณ์โควิดล้มเหลว

44 views · May 28th