ถึงจะไม่ใช่หมอ แต่เราก็รัก(ษา)เธอได้นะ
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Mstique

ชอบชื่อ555
😑😏 ใครคิดชื่อโครงการ โคตรน่าเกลียด น่าเอาไปตัดหัวเสียบประจาน โคก = โคกอีก้อย หนอง = หนองในจัสติน นา = นาผืนน้อย https://www.minds.com/newsfeed/1242133691731103744
28 views · May 20th

More from Mstique

ชอบชื่อ555
😑😏 ใครคิดชื่อโครงการ โคตรน่าเกลียด น่าเอาไปตัดหัวเสียบประจาน โคก = โคกอีก้อย หนอง = หนองในจัสติน นา = นาผืนน้อย https://www.minds.com/newsfeed/1242133691731103744
28 views · May 20th