พวกเราน่าจะโดน อีลอนและวาฬอีกหลายตัวหลอกนะครับ การปั่นตลาดมันทำแค่คนสองคนไม่ได้ ทำเป็นทีม น่าจะรวมพวก exchange ด้วย แปะลิ้งค์ เรื่อง Wyckoff phase มาให้ อย่ากู้มาเทรดนะครับ อันตรายมากๆ ถ้าติดดอยแล้วไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่ม Day trade ดีที่สุด https://www.youtube.com/watch?v=Lhf_2gJJS1I&t=233s http://uncomplication.com/bitcoin-2020-bull-market-uncomplicated/

15Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Donero. Xmr

ความประมาทคือความดอย มั่นใจมากก็ไม่ดี ต้องเช็คข้อมูลตลอด ตอนแรกว่าจะขายทำกำไร แต่อดทนถือไปก่อน

49 views ·

ความสุขของเขาละ นอนในกระสอบ

42 views ·

More from Donero. Xmr

ความประมาทคือความดอย มั่นใจมากก็ไม่ดี ต้องเช็คข้อมูลตลอด ตอนแรกว่าจะขายทำกำไร แต่อดทนถือไปก่อน

49 views ·

ความสุขของเขาละ นอนในกระสอบ

42 views ·