โควิด​ทำงานเถอะ

5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

ต่อให้ได้ซีโนฟาร์มมา กูก็ยังรอ ไฟเซอร์กับโมเดอร์น่าเท่านั้น ส่วนตัวคิดว่ารัฐมันอยากให้คนฉีดซีโนฟาร์มไปก่อนส่วนหนึ่ง(ใหญ่ๆ )แล้วค่อยให้เอกชนเอาไฟเซอร์กับโมเดอร์นา เข้ามา เพราะคนก็จะไปฉีดเอกชนน้อยลง คหสต.นะ
71 views · May 28th

เล่นแบบนาย-ทาส

53 views · May 24th
TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (@TLHR2014) Tweeted: ศูนย์ทนายฯ ได้รับแจ้งจากเยาวชนอายุ 14 ปี ในจังหวัดพิษณุโลก ว่าได้รับหมายเรียกจากสภ.เมืองพิษณุโลก ให้ไปรับทราบข้อหา #ม112 คดีมีแน่งน้อย อัศวกิตติกร จากศชอ. ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งความ #ม112 นักกิจกรรมมาแล้วหลายคดี เป็นผู้กล่าวหา นับเป็นเยาวชนรายที่ 7 แล้วที่ถูกดำเนินคดีข้อหานี้ https://twitter.com/TLHR2014/status/1398234451843313666?s=20
26 views · May 28th

More from Moredrama

ต่อให้ได้ซีโนฟาร์มมา กูก็ยังรอ ไฟเซอร์กับโมเดอร์น่าเท่านั้น ส่วนตัวคิดว่ารัฐมันอยากให้คนฉีดซีโนฟาร์มไปก่อนส่วนหนึ่ง(ใหญ่ๆ )แล้วค่อยให้เอกชนเอาไฟเซอร์กับโมเดอร์นา เข้ามา เพราะคนก็จะไปฉีดเอกชนน้อยลง คหสต.นะ
71 views · May 28th

เล่นแบบนาย-ทาส

53 views · May 24th
TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (@TLHR2014) Tweeted: ศูนย์ทนายฯ ได้รับแจ้งจากเยาวชนอายุ 14 ปี ในจังหวัดพิษณุโลก ว่าได้รับหมายเรียกจากสภ.เมืองพิษณุโลก ให้ไปรับทราบข้อหา #ม112 คดีมีแน่งน้อย อัศวกิตติกร จากศชอ. ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งความ #ม112 นักกิจกรรมมาแล้วหลายคดี เป็นผู้กล่าวหา นับเป็นเยาวชนรายที่ 7 แล้วที่ถูกดำเนินคดีข้อหานี้ https://twitter.com/TLHR2014/status/1398234451843313666?s=20
26 views · May 28th