เคยบอกชอบคนคนนึงที่แอบชอบมาเกือบ10ปี แล้วเขาบอกว่ารู้แล้ว รู้ตั้งนานแล้วแล้วก็หายไปเลย ตกลงมันยังไงกัน😭
4Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from QQIO1914

นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า BitCoin สะเทือนอำนาจของ อีสี จริง จงใช้ BitCoin กันให้มากกว่าเก่า ขุดง่ายกว่าเดิม เพราะเหมืองจีนโดนปิด ช้อนไปเหอะ BTC ยังไงระยะยาวก็เวิร์ค *การลงทุนมีความเสี่ยง กูเชียร์จากมุมมองทางการเมือง ไม่ใช่การลงทุน ตัดสินใจเอาเองถ้าจะทำเพื่อลงทุน นี่คือการต่อสู้ทางการเมืองระดับโลก
53 views ·

More from QQIO1914

นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า BitCoin สะเทือนอำนาจของ อีสี จริง จงใช้ BitCoin กันให้มากกว่าเก่า ขุดง่ายกว่าเดิม เพราะเหมืองจีนโดนปิด ช้อนไปเหอะ BTC ยังไงระยะยาวก็เวิร์ค *การลงทุนมีความเสี่ยง กูเชียร์จากมุมมองทางการเมือง ไม่ใช่การลงทุน ตัดสินใจเอาเองถ้าจะทำเพื่อลงทุน นี่คือการต่อสู้ทางการเมืองระดับโลก
53 views ·