ไปตายซะ อิสัส 😡

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบราชวิทยาลัยฯ มาจากไหน??? #minds

39 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

บุญของแผ่นดินไทย 😏 #minds

32 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบประมาณที่ทุ่มลงไปกับสถาบันนี้ เราควรจะต้องมีวัคซีนเองได้ หรืออย่าง

69 views · May 28th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบราชวิทยาลัยฯ มาจากไหน??? #minds

39 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

บุญของแผ่นดินไทย 😏 #minds

32 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบประมาณที่ทุ่มลงไปกับสถาบันนี้ เราควรจะต้องมีวัคซีนเองได้ หรืออย่าง

69 views · May 28th