เละเทะ!!!

#thailand #mindsth

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

ของราคาเป็นพัน แถมฉีดเข้าร่างกาย ถามจุกจิกก็ไม่ได้!

32 views · May 28th

"..ผมไม่ค่อยชอบนะ หงุดหงิดทุกทีเลย ใครมาถามว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพแค่ไหน แล้วคุณไปเทียบ 78% 82% เนี่ย มันไร้สาระ มาก.." ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถอด(บางส่วน)จากวิดีโอของ VOICE tv 28/5/2564 (คลิปในคอมเมนต์) #thailand #mindsth

21 views · May 28th

More from Ezar_Artparu

ของราคาเป็นพัน แถมฉีดเข้าร่างกาย ถามจุกจิกก็ไม่ได้!

32 views · May 28th

"..ผมไม่ค่อยชอบนะ หงุดหงิดทุกทีเลย ใครมาถามว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพแค่ไหน แล้วคุณไปเทียบ 78% 82% เนี่ย มันไร้สาระ มาก.." ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถอด(บางส่วน)จากวิดีโอของ VOICE tv 28/5/2564 (คลิปในคอมเมนต์) #thailand #mindsth

21 views · May 28th