เจ็บนิดเดียวนะคนเก่ง เหมือนมดกัด 555+ #funny

11Upvotes
1Downvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

น้ำ รพีภัทร โพสต์คลิปแทะหัวปลาดุก พร้อมระบายความในใจ "ยุคอย่างนี้ ยุคส้นตีน-ยุคเหี้ยครองเมือง"

54 views · May 28th
วัคซีนไทย??

มึงออกค่าเครื่องบินไหม ถ้าไม่ก็อย่าเสือก

20 views · May 28th

More from VenomRz

น้ำ รพีภัทร โพสต์คลิปแทะหัวปลาดุก พร้อมระบายความในใจ "ยุคอย่างนี้ ยุคส้นตีน-ยุคเหี้ยครองเมือง"

54 views · May 28th
วัคซีนไทย??

มึงออกค่าเครื่องบินไหม ถ้าไม่ก็อย่าเสือก

20 views · May 28th