เป็นคนที่แบบชอบซื้ออะไรที่ไม่มีความจำเป็นในเวลาที่ไม่มีจะแดก 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from YornKill

เพราะพวกแม่งอยู่สบายไง เลยชิวไม่สนใจ หต. ใด ๆ
ถึงเวลานี้ มันควรมาโฟกัสเรื่องแบบนี้ไหม หันมาจัดการเรื่องวัคซีน ห่วงชีวิตของประชาชนให้มันดีกว่านี้ไหม #อีหนูผี https://www.minds.com/newsfeed/1244491361323384832
20 views · May 27th
เอางั้นนะ 🤣🤣🤣

คิดดีแล้วใช่มั้ยที่โพสต์เนี่ย?

51 views · May 27th

More from YornKill

เพราะพวกแม่งอยู่สบายไง เลยชิวไม่สนใจ หต. ใด ๆ
ถึงเวลานี้ มันควรมาโฟกัสเรื่องแบบนี้ไหม หันมาจัดการเรื่องวัคซีน ห่วงชีวิตของประชาชนให้มันดีกว่านี้ไหม #อีหนูผี https://www.minds.com/newsfeed/1244491361323384832
20 views · May 27th
เอางั้นนะ 🤣🤣🤣

คิดดีแล้วใช่มั้ยที่โพสต์เนี่ย?

51 views · May 27th