เงินด้อยค่า มันกระทบไปหมดทุกฝ่าย เราผู้ซื้อจากเมื่อก่อน 50฿ กินข้าวกะเพราได้ 2 จาน เดี๋ยวนี้ กินได้จานเดียว ฝั่งแม่ค้าก็เช่นกัน แทนที่จะขายได้ 2 จาน กับได้จานเดียว #บ่นหิว
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾