คนไทยนี่แปลกดีนะ เดือดร้อนกับชื่อสายพันธุ์โควิด แต่ทีมีรัฐมนตรีค้ายาไม่รู้สึกอะไร 😎

9Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ในบรรดาหมอที่ออกมาพูดถึงโควิดทั้งหมด เราเชื่อมั่นคุณหมอมานพที่สุด

75 views ·
63 views ·

100/10

56 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ในบรรดาหมอที่ออกมาพูดถึงโควิดทั้งหมด เราเชื่อมั่นคุณหมอมานพที่สุด

75 views ·
63 views ·

100/10

56 views ·