ซิโนฟาร์มมีสองสูตร สูตรปักกิ่งกับอูฮั่น
8Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from it's a good day to have a good day

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กะเพราปลาหมึกไข่ดาว

21 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลา 9.06 น. จอห์น วิญญู และทนายความเดินทางมาถึง สน.นางเลิ้ง ทนายแจ้งว่า ยัง

54 views · May 28th

More from it's a good day to have a good day

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กะเพราปลาหมึกไข่ดาว

21 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลา 9.06 น. จอห์น วิญญู และทนายความเดินทางมาถึง สน.นางเลิ้ง ทนายแจ้งว่า ยัง

54 views · May 28th