ระวังนะคะ สายพันธุ์ไทยมันจะดื้อ , รั้น , ตายยาก และที่สำคัญมันจะทำให้โฮสท์เชื่องและตายลงอย่างช้าๆ
14Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

MINDS+
หิวววว
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กะเพราปลาหมึกไข่ดาว

23 views · May 28th
repeat
35 views
สำหรับชั้นคือเก็บ minds ไว้บ่นอย่างเดียวเลย เพราะทวีตบางทีบ่นๆอยู่บางทีคนมาฉอด เฟสก็คนรู้จักอยู่ในนั้นหมดเลย ขี้เกียจตอบคำถาม #mindsth
35 views · May 28th
กราบบบบบ

ทรงพระราชทานคำแนะนำเทรดเดอร์ติดดอย

23 views · May 28th

More from VenomRz

MINDS+
หิวววว
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กะเพราปลาหมึกไข่ดาว

23 views · May 28th
repeat
35 views
สำหรับชั้นคือเก็บ minds ไว้บ่นอย่างเดียวเลย เพราะทวีตบางทีบ่นๆอยู่บางทีคนมาฉอด เฟสก็คนรู้จักอยู่ในนั้นหมดเลย ขี้เกียจตอบคำถาม #mindsth
35 views · May 28th
กราบบบบบ

ทรงพระราชทานคำแนะนำเทรดเดอร์ติดดอย

23 views · May 28th