ดีนะไม่เรียกสายพันธุ์คล้ายอินเดีย #mindsTH

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

วัคซีนที่ยังผลิตเองไม่ได้ แต่ผลิตไวรัสแล้ว ได้แต่…

27 views ·

ถึงเราจะยัง “นำเข้า” วัคซีนมาไม่ได้ทุกตัว แต่เราก็พร้อม “ส่งออก” เชื้อโควิดของเราแล้ว

14 views ·

ไปดีไหม

10 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

วัคซีนที่ยังผลิตเองไม่ได้ แต่ผลิตไวรัสแล้ว ได้แต่…

27 views ·

ถึงเราจะยัง “นำเข้า” วัคซีนมาไม่ได้ทุกตัว แต่เราก็พร้อม “ส่งออก” เชื้อโควิดของเราแล้ว

14 views ·

ไปดีไหม

10 views ·