วัคซีนที่ยังผลิตเองไม่ได้ แต่ผลิตไวรัสแล้ว ได้แต่…

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ถึงเราจะยัง “นำเข้า” วัคซีนมาไม่ได้ทุกตัว แต่เราก็พร้อม “ส่งออก” เชื้อโควิดของเราแล้ว

14 views · May 28th

ไปดีไหม

10 views · May 28th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

ถึงเราจะยัง “นำเข้า” วัคซีนมาไม่ได้ทุกตัว แต่เราก็พร้อม “ส่งออก” เชื้อโควิดของเราแล้ว

14 views · May 28th

ไปดีไหม

10 views · May 28th