ผลงานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศของรัฐบาลนี้คือการมีโควิดเป็นสายพันธุ์ของตัวเอง
8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble