เจ้าแห่งการแหกทุกกฏ แต่แปลกใช้คำว่าไม่มีปัญหา แทนคำว่าไม่ผิด น่าคิดไม???
5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Superrich​💰💰💰

มันก็ควรทำให้เป็นมารยาทอย่างหนึ่ง

13 views · May 28th

ถ้าเฮียเข้าสู้กับกระแสด้านลบ ลูกบ้านก็เชื่อมั่นละเนาะ #BINANCE #Crypto

14 views · May 28th

พี่เขาคึกพี่เขาเริ่มวิ่งละ +มา54% 💰��💰​#KUB #Crypto

52 views · May 28th

More from Superrich​💰💰💰

มันก็ควรทำให้เป็นมารยาทอย่างหนึ่ง

13 views · May 28th

ถ้าเฮียเข้าสู้กับกระแสด้านลบ ลูกบ้านก็เชื่อมั่นละเนาะ #BINANCE #Crypto

14 views · May 28th

พี่เขาคึกพี่เขาเริ่มวิ่งละ +มา54% 💰��💰​#KUB #Crypto

52 views · May 28th