ถือแถน (@pran2844) Tweeted: ท่านรู้มั้ยว่า ตอนขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับอ.ย.ของวัคซีน sinovac หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนคือ องค์การเภสัชกรรม เป็นคนขอขึ้นทะเบียนและเป็นตัวแทนจำหน่าย คำถามคือ ทำไม GPO ไม่ทำแบบนี้กับวัคซีนตัวอื่นๆ https://twitter.com/pran2844/status/1398126314670809092?s=20
3Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

More from Moredrama