ชื่อแม่กูอยู่ในนั้นค่ะ เป็นองค์กรที่โดนด่าบ่อย แต่ถ้าแม่ทำไม่ดี จะเตรียมด่าเลยค่ะ5555

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from รีวิวของคนในห้องสีเทา/회색방에 있는 사람의 리뷰/ฉันเกิดจากหีย์

More from รีวิวของคนในห้องสีเทา/회색방에 있는 사람의 리뷰/ฉันเกิดจากหีย์