ไม่โง่ก็เหี้ย 😓

16Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

100/10

31 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบขนาดนี้ วัคซีนควรต้องฟรีหรือเปล่า #minds

55 views · May 28th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

100/10

31 views · May 28th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

งบขนาดนี้ วัคซีนควรต้องฟรีหรือเปล่า #minds

55 views · May 28th