เขาเลื่อยขาเก้าอี้กันสนุกเลย แต่บางคนก็ถีบเอาง่ายดี ไม่เหนื่อย ไม่ต้องรอ เฮ้อออ ชีวิตตตต
10Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from กำลังทดสอบระบบ

จนวันนี้มี new high คนเสียชีวิต 41 คน เราก็ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากหาเหตุอะไร จากคลัสเตอร์ไหน แล้วผู้ติดเชื้อในเรื่อนจำเสียชีวิตบ้างไหม เราวิเคราะห์ไม่ได้เลยว่าพวกเขาเสียชีวิตจากความหนักของโรคหรือความล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ =_=
49 views · May 26th
repeat
20 views
แจกเงินพัน ... เด่ว คนไทยก็หายโกรธ
20 views · May 25th
อยู่ทน อยู่นาน
ไม่ตื้นเต้นกับสายพันธุ์​อินเดียเท่า​ สายพันธุ์​ไทย​ ที่มาผ่าเหล่าในพื้นแผ่นดินไทย
22 views · May 21st

More from กำลังทดสอบระบบ

จนวันนี้มี new high คนเสียชีวิต 41 คน เราก็ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากหาเหตุอะไร จากคลัสเตอร์ไหน แล้วผู้ติดเชื้อในเรื่อนจำเสียชีวิตบ้างไหม เราวิเคราะห์ไม่ได้เลยว่าพวกเขาเสียชีวิตจากความหนักของโรคหรือความล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์ =_=
49 views · May 26th
repeat
20 views
แจกเงินพัน ... เด่ว คนไทยก็หายโกรธ
20 views · May 25th
อยู่ทน อยู่นาน
ไม่ตื้นเต้นกับสายพันธุ์​อินเดียเท่า​ สายพันธุ์​ไทย​ ที่มาผ่าเหล่าในพื้นแผ่นดินไทย
22 views · May 21st