โฆษกรัฐบาลยืนยัน แอคแคป ไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาล พบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วานนี้ (27 พฤษภาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่มีข่าวเรื่องการเสนอขายวัคซีน Sinopharm จำนวน 20 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย โดยบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด นั้น ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ปรากฏว่า บริษัทดังกล่าวไม่สามารถนำเข้ายาเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และด้วยเหตุที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ายามาในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่สามารถยื่นขออนุณาตในการขึ้นทะเบียนกับ อย. อีกเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับ อย. มาก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัคซีน Sinopharm ได้มีบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ไว้ก่อนแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิใช่ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทดังกล่าวต่อไปเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทดังกล่าวไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีนสามารถติดต่อผ่านทางองค์การเภสัชกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรงในเบื้องต้น โดยไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างแต่อย่างใด Cr.The Standard

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้�

29 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลา 9.06 น. จอห์น วิญญู และทนายความเดินทางมาถึง สน.นางเลิ้ง ทนายแจ้งว่า ยัง

56 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้�

29 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลา 9.06 น. จอห์น วิญญู และทนายความเดินทางมาถึง สน.นางเลิ้ง ทนายแจ้งว่า ยัง

56 views ·