ในที่สุดประเทศไทยก็มีสายพันธุ์ไวรัสเป็นของตัวเองสักที ภูมิใจจริงๆ!

10Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝐎𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥

More from 𝐎𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥