ในขณะที่นิวยอร์คเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติกันแล้ว ไทยเพิ่งจะกระจายวัคซีนที่มีจำกัดยี่ห้อและจำนวนให้ประชาชนส่วนใหญ่

6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

หมอพร้อม วัคซีนไม่พร้อม เผยชะลอลงทะเบียน “หมอพร้อม” ไปใช้ระบบหน้าด่านของพื้นที่แทน ปรับแผน การกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรตามโควต้าการจอง เป็นการจัดสรรตามสถานการณ์ https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6419501

23 views · May 26th

ทำไมเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ที่กู้มาคราวที่แล้วเอาไปใช้อะไรหมด เยียวยาก็น้อยนิด แถมไม่ครอบคลุมทุกคน วัคซีนก็ยังมาน้อย แถมยังล่าช้าอีก

44 views · May 26th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

หมอพร้อม วัคซีนไม่พร้อม เผยชะลอลงทะเบียน “หมอพร้อม” ไปใช้ระบบหน้าด่านของพื้นที่แทน ปรับแผน การกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรตามโควต้าการจอง เป็นการจัดสรรตามสถานการณ์ https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6419501

23 views · May 26th

ทำไมเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ที่กู้มาคราวที่แล้วเอาไปใช้อะไรหมด เยียวยาก็น้อยนิด แถมไม่ครอบคลุมทุกคน วัคซีนก็ยังมาน้อย แถมยังล่าช้าอีก

44 views · May 26th