พวกมึงเห็นชีวิตคนไทยเป็นอะไร? ผลประโยชน์มาเป็นอันดับ 1 หรอ รัฐควรวิ่งหามากกว่านะ อย่ามาอ้างว่าบริษัทไม่น่าเชื่อถือ(มันตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่จริง) วิกฤติแบบนี้ ไม่ใช่มาเรียกหาแต่ผลประโยชน์ #mindsth

8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

repeat
65 views

คำว่า”ฉีดๆไปก่อน” เป็นการลดทอนสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีคุณภาพอย่างมาก ทั้งๆที่มันคือหน้าที่รัฐบาลที่จะหามาเสิร์ฟตามความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินดิลวัคซีน(ดูจากที่ไม่เข้าร่วมCovax อยู่ประเทศเดียว) ไม่ใช่ไม่มีความสามารถในการเจรจา(Sino pharm ติดต่อของเข้าพบมากกว่า1เดือนและมีการเรียกเก็บค่าเข้าคุยกับนายก5ล้าน) คำถามคือ ใครกันแน่ที่เล่นการเมืองเรื่องวัคซีน ใครกันแน่ที่ไม่อยากให้โควิดครั้งนี้มันจบ ใครกันแน่ที่ทำให้โควิดทั้ง3ครั้งระบาด ****ฉะนั้นคำว่า”ฉีดๆไปก่อน”มันคือการลดทอนสิทธิ์ของตัวเองและทำไมให้รัฐบาลลอยตัวจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี****

65 views · May 28th

ในที่สุด !! ก็มีสายพันธุ์ไทยแล้ว // ควรดีใจดีมั้ย?? BBC thai #mindsth

61 views · May 27th

Good morning Minds. Have a great day. #mindsth #sunrise #beach

26 views · May 27th

More from VenomRz

repeat
65 views

คำว่า”ฉีดๆไปก่อน” เป็นการลดทอนสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีคุณภาพอย่างมาก ทั้งๆที่มันคือหน้าที่รัฐบาลที่จะหามาเสิร์ฟตามความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินดิลวัคซีน(ดูจากที่ไม่เข้าร่วมCovax อยู่ประเทศเดียว) ไม่ใช่ไม่มีความสามารถในการเจรจา(Sino pharm ติดต่อของเข้าพบมากกว่า1เดือนและมีการเรียกเก็บค่าเข้าคุยกับนายก5ล้าน) คำถามคือ ใครกันแน่ที่เล่นการเมืองเรื่องวัคซีน ใครกันแน่ที่ไม่อยากให้โควิดครั้งนี้มันจบ ใครกันแน่ที่ทำให้โควิดทั้ง3ครั้งระบาด ****ฉะนั้นคำว่า”ฉีดๆไปก่อน”มันคือการลดทอนสิทธิ์ของตัวเองและทำไมให้รัฐบาลลอยตัวจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี****

65 views · May 28th

ในที่สุด !! ก็มีสายพันธุ์ไทยแล้ว // ควรดีใจดีมั้ย?? BBC thai #mindsth

61 views · May 27th

Good morning Minds. Have a great day. #mindsth #sunrise #beach

26 views · May 27th