คำว่า”ฉีดๆไปก่อน” เป็นการลดทอนสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนที่ดีมีคุณภาพอย่างมาก ทั้งๆที่มันคือหน้าที่รัฐบาลที่จะหามาเสิร์ฟตามความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินดิลวัคซีน(ดูจากที่ไม่เข้าร่วมCovax อยู่ประเทศเดียว) ไม่ใช่ไม่มีความสามารถในการเจรจา(Sino pharm ติดต่อของเข้าพบมากกว่า1เดือนและมีการเรียกเก็บค่าเข้าคุยกับนายก5ล้าน) คำถามคือ ใครกันแน่ที่เล่นการเมืองเรื่องวัคซีน ใครกันแน่ที่ไม่อยากให้โควิดครั้งนี้มันจบ ใครกันแน่ที่ทำให้โควิดทั้ง3ครั้งระบาด ****ฉะนั้นคำว่า”ฉีดๆไปก่อน”มันคือการลดทอนสิทธิ์ของตัวเองและทำไมให้รัฐบาลลอยตัวจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี****

18Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble