Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui danh lợi mãi coi thường Tâm " bất biến " giữa dòng đời " vạn biến " #myphoto #AnnieNg

28Upvotes

More from AnnieNg

Silent night Slovenia

94 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Đỗ Tiến Vượng #photography #vietnam #longdress #beauty #portrait

142 views ·
156 views ·

More from AnnieNg

Silent night Slovenia

94 views ·

Nhiếp ảnh gia (photographer): Đỗ Tiến Vượng #photography #vietnam #longdress #beauty #portrait

142 views ·
156 views ·