ระบบความยุติธรรมต้องแย่แค่ไหนถึงทำให้คนหมดศรัทธาได้ ที่เลวร้ายไปกว่าคือ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องในการกระทำผิดกฎหมายและทำลายกลไกของกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมายนี่แหละคือมือที่สกปรกที่สุด
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

😁😁🤣🤣

15 views · May 27th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

😁😁🤣🤣

15 views · May 27th