พูดอีกแง่คือ แก่จะตายห่าอยู่แล้วยังเสือกอีกมึง #MindsTH

7Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

โอยยยยยย ปวด HUAWEI

15 views · May 28th

ก็ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเศษตัวเองว่าไม่ได้ถือหุ้นไงครับ

17 views · May 28th

“ขอให้ศบค.หยุดสร้างFake news” เป็นทึ่ปรากฎหลายครั้งว่า ศูนย์บริหารโควิดรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อเอาใจฝ่ายการเมือง ย่อมทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น 1. จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน ศบค.รายงานเพียงครึ่งเดียว คือตั้งแต่เมษา64 ส่วนตัวเลขปีที่แล้วไม่เอามารวม เพื่อหลอกต่างประเทศว่าผู้ติดเชื้อของไทยน้อย 2. หมกเม็ดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน โดยการสะสมวันอิ่นไว้แล้วค่อยนำมาทะยอยบวกภายหลัง เพื่อทำตัวเลขติดเชื้อรายวันให้ดูน้อย 3. มีการปกปิดคัวเลขผู้ติดเชื้อ พอถูกแฉ ถึงออกมาสารภาพ เช่น คลัสเตอร์คุก 4. ปกปิดtimeline ของรมต.ที่ติดเชื้อ เช่น รมว.คมนาคม เละรมว.ยุติธรรม 5. ไม่ดำเนินคดีผู้แพร่เชื้อ เช่นคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินี(ผบ.ทบ) บ่อนระยอง(รมข.มหาดไทย-สาธิต) สนามมวยจะนะ(รมช.มหาดไทย-นิพนธ์ ปชป.) แรงงานเถื่อนพม่า1.7ล้านที่สมุทรสาคร และแคมป์คนงาน(รมว.แรงงาน-สุชาติ พปชร) เล้าทองหล่อ(รมว.คมนาคม ศักดิสยาม ภูมิใจไทย) แคมป์คนงานชิโนไทย(รมว.สธ-อนุทิน) 6. ปกปิดข้อมูลวัคซีน เช่น นายกฉีดก็ห้ามนักข่าวตรวจสอบ นำเข้าวัคซีนยี่ห้อแพงๆก็ไม่อธิบายว่าเอาไปฉีดใคร 7. ปกปิดสาเหคุการตายจากการรักษาและการฉีดวัคซีน ว่ามาจากสาเหตุอื่น 8. หลอกเอกชนว่า การสั่งวัคซีนต้องผ่านรัฐบาล ทั้งที่บางแห่งออกพระกฤษฎีกาสั่งนำเข้าโดยตรงได้ 9. โควต้าวัคซีนแบ่งตามอิทธืพลนักการเมืองเช่น จังหวัดบุรีรัมย์ 10. การลงทะเบียนฉีดวัคซีนของศบค. กระทรวง และกทม.ไม่เป็นอันเดียวกัน ทั้งการออกนโยบายของนายกกับรมว.สธ.ยังขัดกัน เช่น Walk-in Standby, Register on sites เป็นต้น 11. การออกมาตรการของศบค.ขาดการรู้จริง แต่ออกจากสามัญสำนึกมากกว่าการพิสูจน์ทราบและยอมรับในเชิงวิชาการ 12. การให้สัมภาษณ์ของศบค. ครม. และข้าราชการ ขัดแย้งกันเอง 13. พิธีกร ศบค. ไม่ควรใช้ความคิดส่วนตัวในการรายงานขาว และไม่ควรทำตัวเป็นเทวดาเหนือหน่วยแพทย์พยาบาลที่สู้ศึกอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่แนวหน้า 14. ศบค.ไม่ใช่กิจของทหารที่ต้องให้ทหารที่ไม่มีความรู้(เลขา สมช.-พล.อ ณัฐพล)มาคุมหมอ

14 views · May 28th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

โอยยยยยย ปวด HUAWEI

15 views · May 28th

ก็ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเศษตัวเองว่าไม่ได้ถือหุ้นไงครับ

17 views · May 28th

“ขอให้ศบค.หยุดสร้างFake news” เป็นทึ่ปรากฎหลายครั้งว่า ศูนย์บริหารโควิดรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อเอาใจฝ่ายการเมือง ย่อมทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น 1. จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน ศบค.รายงานเพียงครึ่งเดียว คือตั้งแต่เมษา64 ส่วนตัวเลขปีที่แล้วไม่เอามารวม เพื่อหลอกต่างประเทศว่าผู้ติดเชื้อของไทยน้อย 2. หมกเม็ดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน โดยการสะสมวันอิ่นไว้แล้วค่อยนำมาทะยอยบวกภายหลัง เพื่อทำตัวเลขติดเชื้อรายวันให้ดูน้อย 3. มีการปกปิดคัวเลขผู้ติดเชื้อ พอถูกแฉ ถึงออกมาสารภาพ เช่น คลัสเตอร์คุก 4. ปกปิดtimeline ของรมต.ที่ติดเชื้อ เช่น รมว.คมนาคม เละรมว.ยุติธรรม 5. ไม่ดำเนินคดีผู้แพร่เชื้อ เช่นคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินี(ผบ.ทบ) บ่อนระยอง(รมข.มหาดไทย-สาธิต) สนามมวยจะนะ(รมช.มหาดไทย-นิพนธ์ ปชป.) แรงงานเถื่อนพม่า1.7ล้านที่สมุทรสาคร และแคมป์คนงาน(รมว.แรงงาน-สุชาติ พปชร) เล้าทองหล่อ(รมว.คมนาคม ศักดิสยาม ภูมิใจไทย) แคมป์คนงานชิโนไทย(รมว.สธ-อนุทิน) 6. ปกปิดข้อมูลวัคซีน เช่น นายกฉีดก็ห้ามนักข่าวตรวจสอบ นำเข้าวัคซีนยี่ห้อแพงๆก็ไม่อธิบายว่าเอาไปฉีดใคร 7. ปกปิดสาเหคุการตายจากการรักษาและการฉีดวัคซีน ว่ามาจากสาเหตุอื่น 8. หลอกเอกชนว่า การสั่งวัคซีนต้องผ่านรัฐบาล ทั้งที่บางแห่งออกพระกฤษฎีกาสั่งนำเข้าโดยตรงได้ 9. โควต้าวัคซีนแบ่งตามอิทธืพลนักการเมืองเช่น จังหวัดบุรีรัมย์ 10. การลงทะเบียนฉีดวัคซีนของศบค. กระทรวง และกทม.ไม่เป็นอันเดียวกัน ทั้งการออกนโยบายของนายกกับรมว.สธ.ยังขัดกัน เช่น Walk-in Standby, Register on sites เป็นต้น 11. การออกมาตรการของศบค.ขาดการรู้จริง แต่ออกจากสามัญสำนึกมากกว่าการพิสูจน์ทราบและยอมรับในเชิงวิชาการ 12. การให้สัมภาษณ์ของศบค. ครม. และข้าราชการ ขัดแย้งกันเอง 13. พิธีกร ศบค. ไม่ควรใช้ความคิดส่วนตัวในการรายงานขาว และไม่ควรทำตัวเป็นเทวดาเหนือหน่วยแพทย์พยาบาลที่สู้ศึกอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่แนวหน้า 14. ศบค.ไม่ใช่กิจของทหารที่ต้องให้ทหารที่ไม่มีความรู้(เลขา สมช.-พล.อ ณัฐพล)มาคุมหมอ

14 views · May 28th