นับถือใจคนฮ่องกง.. กูไม่เอารัฐบาล​ แสดงออกชัดเจน​ ไม่ฉีด​ sinovac​ เอา​ Pfizer มากูก็ไม่ฉีด.. กูไม่ไว้ใจ​ ไม่ให้ความชอบธรรมกับมึง https://youtu.be/eMJ9YugsHNA
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

9 views · May 27th
Thai PBS (@ThaiPBS) Tweeted: เว็บไซต์ Law 360 เปิดรายงานสอบสวน อ้างอิงข้อมูลเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ ระบุการเปิดหลักฐาน ทั้งชื่อบุคคล-สำนักงานกฎหมายในไทย ที่ถูกอ้างเป็นตัวเชื่อมการจ่ายเงินสินบน มูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ เพื่อตัดสินคดี กรณีนำเข้ารถยนต์โตโยต้า พรีอุส #ThaiPBS #ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย https://twitter.com/ThaiPBS/status/1397890749430173697?s=20
12 views · May 27th

More from Moredrama

9 views · May 27th
Thai PBS (@ThaiPBS) Tweeted: เว็บไซต์ Law 360 เปิดรายงานสอบสวน อ้างอิงข้อมูลเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ ระบุการเปิดหลักฐาน ทั้งชื่อบุคคล-สำนักงานกฎหมายในไทย ที่ถูกอ้างเป็นตัวเชื่อมการจ่ายเงินสินบน มูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ เพื่อตัดสินคดี กรณีนำเข้ารถยนต์โตโยต้า พรีอุส #ThaiPBS #ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย https://twitter.com/ThaiPBS/status/1397890749430173697?s=20
12 views · May 27th