มีเยอะเกินจนต้องหาแปรรูป

#ข้าวเหนียวขนุน #JackfruitStickyRice

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ด่านักการเมืองโกง ตัดสินนักการเมืองโกง คอรัปชั่น แต่คนด่าหนักกว่านักการเมืองอีก อีดอกกกกก

73 views · May 27th
ถ้าสายคู่ Farming สำหรับเหรียญ Matic แนะนำ Quickswap มีหลายคู่ ได้ Rewards เป็น $Quick และอีกฟาร์ม Dfyn Exchange มีคู่เหรียญ Matic หลายคู่เลย ได้ Rewards เป็น $Dfyn จ่ายค่า Fee เป็น $Matic โคตรถูก จนอยากเข้ามาเก็บปันผลทุกวัน Swap ไป มา ก็ไม่เสียดาย ส่วน Polycat เสียค่า Fee 4% ทุก Pool ยกเว้น Pool Fish ไม่เสียค่ะ #Matic #Farming #Polygon
66 views · May 27th

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ด่านักการเมืองโกง ตัดสินนักการเมืองโกง คอรัปชั่น แต่คนด่าหนักกว่านักการเมืองอีก อีดอกกกกก

73 views · May 27th
ถ้าสายคู่ Farming สำหรับเหรียญ Matic แนะนำ Quickswap มีหลายคู่ ได้ Rewards เป็น $Quick และอีกฟาร์ม Dfyn Exchange มีคู่เหรียญ Matic หลายคู่เลย ได้ Rewards เป็น $Dfyn จ่ายค่า Fee เป็น $Matic โคตรถูก จนอยากเข้ามาเก็บปันผลทุกวัน Swap ไป มา ก็ไม่เสียดาย ส่วน Polycat เสียค่า Fee 4% ทุก Pool ยกเว้น Pool Fish ไม่เสียค่ะ #Matic #Farming #Polygon
66 views · May 27th