สวัสดีเรามาจากโลกอนาคต

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

อะไรของมึงงงงง

15 views · May 27th

iMac M1 เครื่องที่ iFixit แกะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศไทย โดยเป็นการผลิต (Made) ขึ้นที่ไทยเลยไม่ใช่ประกอบ (Assembled) ในไทย

13 views · May 27th

แด่ DEK64 ทุกคนที่กำลังติด อันนี้ทุกคนติดหมด รวมถึงกูด้วย

11 views · May 27th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

อะไรของมึงงงงง

15 views · May 27th

iMac M1 เครื่องที่ iFixit แกะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศไทย โดยเป็นการผลิต (Made) ขึ้นที่ไทยเลยไม่ใช่ประกอบ (Assembled) ในไทย

13 views · May 27th

แด่ DEK64 ทุกคนที่กำลังติด อันนี้ทุกคนติดหมด รวมถึงกูด้วย

11 views · May 27th