ใครก็แล้วแต่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตวัคซีน สมควรที่จะถูกสาบแช่ง ให้ฉิบหายทั้งครอบครัวและญาติมิตร ไปตราบนานกว่าเจ็ดชั่วโคตรนรกอีก ล้านๆขุมไม่ได้ผุดได้เกิดพันล้านปี เกิดใหม่จะกี่ชาติ ก็ได้แต่เดรัจฉานตลอดไป !!!
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่เรามี

13 views · May 27th
play_circle_outline

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแถลงรายละเอียดการนำเข้า #วัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันพรุ่งนี้ ด้านบริษัท ซิโนฟาร์ม ของจีน เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนฟาร์ม ชนิดเชื้อตาย 2 ตัว ในการทดสอบระยะสุดท้าย ในวารสารการแพทย์สหรัฐฯ พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 70

44 views · May 27th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่เรามี

13 views · May 27th
play_circle_outline

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแถลงรายละเอียดการนำเข้า #วัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันพรุ่งนี้ ด้านบริษัท ซิโนฟาร์ม ของจีน เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนฟาร์ม ชนิดเชื้อตาย 2 ตัว ในการทดสอบระยะสุดท้าย ในวารสารการแพทย์สหรัฐฯ พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 70

44 views · May 27th