play_circle_outline

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมแถลงรายละเอียดการนำเข้า #วัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันพรุ่งนี้ ด้านบริษัท ซิโนฟาร์ม ของจีน เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนฟาร์ม ชนิดเชื้อตาย 2 ตัว ในการทดสอบระยะสุดท้าย ในวารสารการแพทย์สหรัฐฯ พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 70

6Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble