แอคต้านงมงาย ขอร่วมสาปแช่ง ไอ้ชั่วที่หากินโดยการทำลายโอกาสทางรอดของคนไทยทั้งชาติ อย่างน้อยก็มีผลทางใจ บั่นทอนจิตใจของผู้ถูกสาปแช่ง #วัคซีนโควิด #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

ขนาดจีนมีพาวเวอร์ใน #WHO ไม่น้อยกว่าอเมริกา จนทรัมป์ถอนตัว (ไบเดนพากลับไปใหม่) แต่ WHO ก็ยังไม่กล้ารับรอง #ซิโนแวค แต่ไม่ต้องกังวล อย.รับรองนานแล้ว #มณฑลไท่กั๋ว #วัคซีนทางเลือก ... WHO เลื่อนการรับรอง #วัคซีนซิโนแวค จากจีน ขอข้อมูลเพิ่มเรื่องความปลอดภัย https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6420728
25 views ·

เมื่อผองชน เลิกเชื่อ ว่าคือเทพ แต่คือคน เฉกเช่น คนทั้งผอง จะเริ่มถาม เริ่มสงสัย ใจขุ่นข้อง ใยจึงต้อง ยกคน ขึ้นเหนือคน #โควิด19วันนี้ #โควิดสายพันธุ์อินเดีย #วัคซีนโควิด #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน

34 views ·

ใน #รัฐเจ้าบุญนายคุณ ผู้ถูกปกครองจะไม่มีสวัสดิการใดๆ แต่จะต้องรอรับทานจากผู้ปกครอง รับแล้วก็ต้องซาบซึ้งด้วย #วัคซีนโควิด #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

17 views ·

More from หยุดงมงาย

ขนาดจีนมีพาวเวอร์ใน #WHO ไม่น้อยกว่าอเมริกา จนทรัมป์ถอนตัว (ไบเดนพากลับไปใหม่) แต่ WHO ก็ยังไม่กล้ารับรอง #ซิโนแวค แต่ไม่ต้องกังวล อย.รับรองนานแล้ว #มณฑลไท่กั๋ว #วัคซีนทางเลือก ... WHO เลื่อนการรับรอง #วัคซีนซิโนแวค จากจีน ขอข้อมูลเพิ่มเรื่องความปลอดภัย https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6420728
25 views ·

เมื่อผองชน เลิกเชื่อ ว่าคือเทพ แต่คือคน เฉกเช่น คนทั้งผอง จะเริ่มถาม เริ่มสงสัย ใจขุ่นข้อง ใยจึงต้อง ยกคน ขึ้นเหนือคน #โควิด19วันนี้ #โควิดสายพันธุ์อินเดีย #วัคซีนโควิด #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน

34 views ·

ใน #รัฐเจ้าบุญนายคุณ ผู้ถูกปกครองจะไม่มีสวัสดิการใดๆ แต่จะต้องรอรับทานจากผู้ปกครอง รับแล้วก็ต้องซาบซึ้งด้วย #วัคซีนโควิด #วัคซีนทางเลือก #วัคซีนกูอยู่ไหน #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

17 views ·