More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

แบ่รๆ

973 views ·

คุณจะไม่มีวันรู้ว่า 'สูญเสีย' อะไรไป หากข้อมูลสำคัญ ถูกทำให้ (ล่องหน) เมื่อมองไม่เห็น จึงไม่รู้ว่าเคยมีอยู่ ???

40 views ·

คนไทยจ่ายอีกแล้ว!! เตรียมผ่อนเงินซื้อ เฮลิคอปเตอร์ให้ร.10 หลังประยุทธ์ อนุมัติ ถวาย 5 ลำ เพื่อความปลอดภัยของกษัตริย์และความมั่นคงของชาติ!🇹🇭 ทั้งหมดนี้ประยุทธ์เป็นคนอนุมัติเองโดยตรง งบประมาณปี 65 ก้อนนี้มาจากสำนักงานเลขาธิการนายกฯ ไม่ใช่กระทรวงใดใด ร.10 คงสั่งผ่านวังมาว่าให้"ถวายงานรับใช้อย่างสมพระเกียรติ"

33 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spammer

แบ่รๆ

973 views ·

คุณจะไม่มีวันรู้ว่า 'สูญเสีย' อะไรไป หากข้อมูลสำคัญ ถูกทำให้ (ล่องหน) เมื่อมองไม่เห็น จึงไม่รู้ว่าเคยมีอยู่ ???

40 views ·

คนไทยจ่ายอีกแล้ว!! เตรียมผ่อนเงินซื้อ เฮลิคอปเตอร์ให้ร.10 หลังประยุทธ์ อนุมัติ ถวาย 5 ลำ เพื่อความปลอดภัยของกษัตริย์และความมั่นคงของชาติ!🇹🇭 ทั้งหมดนี้ประยุทธ์เป็นคนอนุมัติเองโดยตรง งบประมาณปี 65 ก้อนนี้มาจากสำนักงานเลขาธิการนายกฯ ไม่ใช่กระทรวงใดใด ร.10 คงสั่งผ่านวังมาว่าให้"ถวายงานรับใช้อย่างสมพระเกียรติ"

33 views ·