ขำเตตะวัน เรียกจองกุกกับจีมินว่าพี่ม่วงกับพี่เขียวเพราะจำสีเสื้อสีผมจากในเอ็มวี 🤣🤣🤣🤣
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ไม่ใช่กะเพรา

ถ้าไม่ตกจะพาไปแห่แล้วนะ ร้อนมากกกก

13 views · May 27th
ซุ้มยาดอง

โอเค 7-11 นี้สนับสนุนจ้า

14 views · May 27th
16 views · May 27th

More from ไม่ใช่กะเพรา

ถ้าไม่ตกจะพาไปแห่แล้วนะ ร้อนมากกกก

13 views · May 27th
ซุ้มยาดอง

โอเค 7-11 นี้สนับสนุนจ้า

14 views · May 27th
16 views · May 27th