Nếu bạn phải làm việc cật lực mới kiếm được tiền, ắt bạn sẽ có một thái độ đúng đắn với những đồng tiền bạn kiếm được. Những người lao động chân chính và lương thiện bao giờ cũng quý trọng tiền bạc, giống như những người làm vườn cần mẫn luôn yêu quý hoa trái được sinh ra dưới bàn tay chai sạn của mình. - Tôi là Bêtô | Nguyễn Nhật Ánh #myphoto #AnnieNg

9Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from AnnieNg

Bản thân mình chắc gì trong sạch Sao buông lời bình phẩm người ta Chuyện trong nhà chắc gì đã tỏ Sao ngoài ngõ như đã tận tường Lỡ mai vương phải thị phi Trút lòng bày giải ai thời lắng nghe! #myphoto #AnnieNg

180 views ·

Khi bị trầm cảm, stress, tăng động.... hoặc khó thở do không khí quá bức bối, phòng ẩm thấp hôi hám..... bạn thử đốt 1 viên trầm đi. Mình có nhiều trải nghiệm tốt với trầm hơn 10 năm rồi và không bao giờ đụng đến các mùi hương hoá chất như nước hoa. Nếu nhà nhiều muỗi kiến cũng nên đốt trầm đó.

73 views ·

More from AnnieNg

Bản thân mình chắc gì trong sạch Sao buông lời bình phẩm người ta Chuyện trong nhà chắc gì đã tỏ Sao ngoài ngõ như đã tận tường Lỡ mai vương phải thị phi Trút lòng bày giải ai thời lắng nghe! #myphoto #AnnieNg

180 views ·

Khi bị trầm cảm, stress, tăng động.... hoặc khó thở do không khí quá bức bối, phòng ẩm thấp hôi hám..... bạn thử đốt 1 viên trầm đi. Mình có nhiều trải nghiệm tốt với trầm hơn 10 năm rồi và không bao giờ đụng đến các mùi hương hoá chất như nước hoa. Nếu nhà nhiều muỗi kiến cũng nên đốt trầm đó.

73 views ·