อีอนุทินกับอีประยุทธ คือความเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เค้าจะติดต่อเรื่องวัคซีนซิโนฟาร์ม แต่ติดต่อไม่ได้ ความเป็นความตายของประชาชนมันไม่สำคัญเท่าผลประโยชน์ของตัวเองสินะ !!!
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble