สรุปรัฐไม่เอายี่ห้ออื่นเพราะไม่มีเงินทอนน่ะแหละ แต่ทุกยี่ห้อก็ติดต่อมาหมด!!!
6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

//อ่ะ!!!! Sinopharm แจ้งแล้ว1 ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทพยายามติดต่อนายก รองนายกและ รมว.สาสุขแล้วแต่ไม่สามารถเข้าพบหรือเข้าถึงได้ ค่ะ!!! *** มึงงงง อ่ะ ให้กูว่าไง ตั้งแต่ไฟเซอร์แล้วนะ!!!

26 views · May 27th

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

//อ่ะ!!!! Sinopharm แจ้งแล้ว1 ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทพยายามติดต่อนายก รองนายกและ รมว.สาสุขแล้วแต่ไม่สามารถเข้าพบหรือเข้าถึงได้ ค่ะ!!! *** มึงงงง อ่ะ ให้กูว่าไง ตั้งแต่ไฟเซอร์แล้วนะ!!!

26 views · May 27th