//อ่ะ!!!! Sinopharm แจ้งแล้ว1 ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทพยายามติดต่อนายก รองนายกและ รมว.สาสุขแล้วแต่ไม่สามารถเข้าพบหรือเข้าถึงได้ ค่ะ!!! *** มึงงงง อ่ะ ให้กูว่าไง ตั้งแต่ไฟเซอร์แล้วนะ!!!

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble