การแก้ปัญหา​ของรัฐบาล​ในตอนนี้​ :

7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

พร้อมทิพย์ 😷

21 views · May 27th

🤣

51 views · May 27th

โอ้ยย

26 views · May 27th

More from หิวนอน

พร้อมทิพย์ 😷

21 views · May 27th

🤣

51 views · May 27th

โอ้ยย

26 views · May 27th