การแก้ปัญหา​ของรัฐบาล​ในตอนนี้​ :

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

พร้อมทิพย์ 😷

21 views ·

🤣

51 views ·

โอ้ยย

26 views ·

More from หิวนอน

พร้อมทิพย์ 😷

21 views ·

🤣

51 views ·

โอ้ยย

26 views ·