เคยคิดว่าลิงน่ารักและอยากเลี้ยงลิงมาตลอด จนมาเจอลิงลพบุรี🤣
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ไม่ใช่กะเพรา

ต่างตั้งแต่การต้อนรับหน้าประตู
ยารักษาโรค แต่ละโรงพยาบาล คุณภาพต่างกัน ราคาก็ต่างเช่นเดียวกันค่ะ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
12 views · May 27th

More from ไม่ใช่กะเพรา

ต่างตั้งแต่การต้อนรับหน้าประตู
ยารักษาโรค แต่ละโรงพยาบาล คุณภาพต่างกัน ราคาก็ต่างเช่นเดียวกันค่ะ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
12 views · May 27th