สวิตเซอร์แลนด์คือสวยเกินเบอร์มาก ถ้าชาติหน้ามีจริงให้กูไปเกิดเป็นจิ้งหรีดที่สวิตเซอร์แลนด์กูก็เอา 😂
7Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble