MINDS+
Only Minds+ users can see this post

สปาเก็ตตี้ไส้กรอกผัดพริกแห้ง สไตล์มินิมอล #foodwar #mindsplus

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from prity6026

repeat
60 views

ใครด่าไอ่ตู่มันฟ้องแหลก

60 views · May 27th
ไอ่ตูบกำลังจะโดนเจ้านายหักหลัง โยนบาปให้รับผิดเรื่อง #วัคซีน ไปคนเดียว สไตล์เดิมๆ ของคนครอบครัวนี้ ลอยตัวตลอด ขี้ข้ารับไป สมน้ำหน้า ไม่สงสาร เพราะมันไม่เคยเห็นหัวประชาชน #วัคซีนทิพย์ #วัคซีนทางเลือก
54 views · May 27th
repeat
69 views
ดูเหมือนหมอหลายๆคน โดยเฉพาะ(หมอที่สนับสนุนรัฐบาล)ไม่ฉลาดพอที่จะทำความเข้าใจว่า โควิดไม่ใช่แค่ปัญหาทางสาธารณสุข โควิดเป็นปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเท่านั้น เราเห็นการทุจริตคอรัปชั่น เราเห็นการบริหารที่ด้อยประสิทธิภาพและไร้เหตุไร้ผล เราเห็นคนรวยจองห้องในโรงพยาบาลและคนจนถูกทิ้งให้ตายที่บ้าน เราเห็นดาราแพร่โควิดโดยไม่มีความผิดแต่เด็กแว้นหลายพันคนถูกจับโดยไม่แพร่โรคระบาดเลยสักคน เราเห็นอาชญากรรมมากขึ้น เราเห็นคนตกงานและคนฆ่าตัวตายมากขึ้น ฯลฯ นี่ไม่ใช่ปัญหาทางสาธารณาสุขเลย และปัญหาที่ตามมาคือ วัคซีนซิโนแวคแก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้เท่านั้น คือกันไม่ให้คนตายเท่านั้น แต่ซิโนแวคแก้ปัญหาในด้านอื่นไม่ได้ สังคมไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะโควิด สังคมไทยตกต่ำมาถึงจุดนี้เพราะทั้งไวรัส ทั้งรัฐบาล ทั้งการเมือง ทั้งการทุจริต ทั้งรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หลังจากนี้ เราคงไม่ได้ยินคนพูดว่า คนฉลาดควรเป็นหมอ เพราะหมอดูไม่ฉลาดอย่างที่หลายคนคาดหวัง #covid
69 views · May 27th

More from prity6026

repeat
60 views

ใครด่าไอ่ตู่มันฟ้องแหลก

60 views · May 27th
ไอ่ตูบกำลังจะโดนเจ้านายหักหลัง โยนบาปให้รับผิดเรื่อง #วัคซีน ไปคนเดียว สไตล์เดิมๆ ของคนครอบครัวนี้ ลอยตัวตลอด ขี้ข้ารับไป สมน้ำหน้า ไม่สงสาร เพราะมันไม่เคยเห็นหัวประชาชน #วัคซีนทิพย์ #วัคซีนทางเลือก
54 views · May 27th
repeat
69 views
ดูเหมือนหมอหลายๆคน โดยเฉพาะ(หมอที่สนับสนุนรัฐบาล)ไม่ฉลาดพอที่จะทำความเข้าใจว่า โควิดไม่ใช่แค่ปัญหาทางสาธารณสุข โควิดเป็นปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเท่านั้น เราเห็นการทุจริตคอรัปชั่น เราเห็นการบริหารที่ด้อยประสิทธิภาพและไร้เหตุไร้ผล เราเห็นคนรวยจองห้องในโรงพยาบาลและคนจนถูกทิ้งให้ตายที่บ้าน เราเห็นดาราแพร่โควิดโดยไม่มีความผิดแต่เด็กแว้นหลายพันคนถูกจับโดยไม่แพร่โรคระบาดเลยสักคน เราเห็นอาชญากรรมมากขึ้น เราเห็นคนตกงานและคนฆ่าตัวตายมากขึ้น ฯลฯ นี่ไม่ใช่ปัญหาทางสาธารณาสุขเลย และปัญหาที่ตามมาคือ วัคซีนซิโนแวคแก้ปัญหาทางสาธารณสุขได้เท่านั้น คือกันไม่ให้คนตายเท่านั้น แต่ซิโนแวคแก้ปัญหาในด้านอื่นไม่ได้ สังคมไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะโควิด สังคมไทยตกต่ำมาถึงจุดนี้เพราะทั้งไวรัส ทั้งรัฐบาล ทั้งการเมือง ทั้งการทุจริต ทั้งรัฐธรรมนูญ ฯลฯ หลังจากนี้ เราคงไม่ได้ยินคนพูดว่า คนฉลาดควรเป็นหมอ เพราะหมอดูไม่ฉลาดอย่างที่หลายคนคาดหวัง #covid
69 views · May 27th