มี $MATIC เหลืออยู่ มี Pool หรือ Farm ไหนแนะนำไหมครับ #yieldfarming
10Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ลึกๆ ในใจยังแอบหวัง อยากให้คุณวันเฉลิมยังมีชีวิตอยู่ #savewanchalearm
60 views · May 27th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

"อย่าหวังพึ่งพิงรัฐแต่ฝ่ายเดียว เพราะหวังพึ่งไม่ได้".!!

69 views · May 27th

More from 👨‍🚀ATHIWAT P.

ลึกๆ ในใจยังแอบหวัง อยากให้คุณวันเฉลิมยังมีชีวิตอยู่ #savewanchalearm
60 views · May 27th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

"อย่าหวังพึ่งพิงรัฐแต่ฝ่ายเดียว เพราะหวังพึ่งไม่ได้".!!

69 views · May 27th