ผลงานทิพย์ เรื่องคลองโอ่งอ่างคงปาไปครึ่งเล่ม รายงานว่าหนาแล้วยังไม่หนาเท่าหน้ามัน ดีออก Cr.ภาพ @nitipon_mfp #อหต #รัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีน

17Upvotes
5Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หงอบงุนงับ

ไทยอ่ะนะ เป็นศูนย์กลางอาเซียน เราอ่ะเป็นประตูเป็นเส้นทางไปสู่หลายประเทศได้ด้วยเส้นทางธรรมชาติ เราอ่ะควรจะมีวัคซีนดี ๆ ใช้ แล้วถ้ามีสมองหน่อยเราสามารถเอาเรื่องนี้ต่อรองในการดีลวัคซีนได้ แน่นอนถ้ามีรัฐบาบที่ฉลาดตอนนี้ฉีดไป 50 ล้านโดสแล้ว
80 views · May 26th

More from หงอบงุนงับ

ไทยอ่ะนะ เป็นศูนย์กลางอาเซียน เราอ่ะเป็นประตูเป็นเส้นทางไปสู่หลายประเทศได้ด้วยเส้นทางธรรมชาติ เราอ่ะควรจะมีวัคซีนดี ๆ ใช้ แล้วถ้ามีสมองหน่อยเราสามารถเอาเรื่องนี้ต่อรองในการดีลวัคซีนได้ แน่นอนถ้ามีรัฐบาบที่ฉลาดตอนนี้ฉีดไป 50 ล้านโดสแล้ว
80 views · May 26th