พวกท่านทั้งหลาย.. เฮือก.. (พักหายใจ) พวกท่านทั้งหมอ, พยาบาล และประชาชนทั่วไป คงจำวันชื่นคืนสุข ที่เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว ออกไปไล่ท่านอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ด้วยกัน ขออย่าลืมว่า.. เฮือก.. 7 ปีที่ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมตรงนี้เหมือนกัน ในการช่วยเรียกท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด, เฮือก.. นับเป็นพระหมากูน้านคุณ ที่พะบ๋านเด็จพะเช่าหยัว พระราชบิดาของข้าพเจ้า ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย รับรองการทำรัฐประหารในครั้งนี้. 👸🏻กรมพระพิสตาชิโอ้สวางควัฒนฯ #เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม

13Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble