แล้วซิโนฟาร์มมีของปักกิ่งที่ WHO รับรองแล้ว กับของอู่ฮันที่ยังไม่ได้รับรอง ทายซิว่าเอาของใครเข้ามา..
15Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หงอบงุนงับ

ไทยอ่ะนะ เป็นศูนย์กลางอาเซียน เราอ่ะเป็นประตูเป็นเส้นทางไปสู่หลายประเทศได้ด้วยเส้นทางธรรมชาติ เราอ่ะควรจะมีวัคซีนดี ๆ ใช้ แล้วถ้ามีสมองหน่อยเราสามารถเอาเรื่องนี้ต่อรองในการดีลวัคซีนได้ แน่นอนถ้ามีรัฐบาบที่ฉลาดตอนนี้ฉีดไป 50 ล้านโดสแล้ว
80 views · May 26th

More from หงอบงุนงับ

ไทยอ่ะนะ เป็นศูนย์กลางอาเซียน เราอ่ะเป็นประตูเป็นเส้นทางไปสู่หลายประเทศได้ด้วยเส้นทางธรรมชาติ เราอ่ะควรจะมีวัคซีนดี ๆ ใช้ แล้วถ้ามีสมองหน่อยเราสามารถเอาเรื่องนี้ต่อรองในการดีลวัคซีนได้ แน่นอนถ้ามีรัฐบาบที่ฉลาดตอนนี้ฉีดไป 50 ล้านโดสแล้ว
80 views · May 26th